Rekrutacja

W całym procesie rekrutacji pracowników wykorzystujemy najnowsze i najbardziej efektywne metody wyszukiwania i selekcji pracowników. Usługa rekrutacji pracowników prowadzona jest dla polskich klientów. Prowadzimy procesy rekrutacyjne na stanowiska:​

 • ​robotnicze,
 • specjalistyczne;
 • średniej kadry kierowniczej.

System rekrutacji krok po kroku:

 • analiza potrzeb – jest to najważniejszy etap procesu rekrutacji, gdyż w nim razem z klientem określamy zakres oczekiwań co do przyszłych kandydatów. Na podstawiewywiadu budujemy profil kandydata;
 • weryfikacja posiadanej bazy kandydatów – w pierwszej kolejności poszukujemy odpowiednich pracowników w ramach własnej bazy kandydatów, którzy przeszli już wstępny proces rekrutacji;
 • weryfikacja posiadanej bazy kandydatów – w pierwszej kolejności poszukujemy odpowiednich pracowników w ramach własnej bazy kandydatów, którzy przeszli już wstępny proces rekrutacji;
 • wstępna selekcja – jest to etap w którym na podstawie przesłanych aplikacji weryfikujemy zgodność kwalifikacji i wymaganego doświadczenia z oczekiwaniami naszych klientów;
 • pierwsza rozmowa rekrutacyjna – przeprowadzana jest telefonicznie. Jej celem jestweryfikacja informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz przeprowadzanyjest wstępny wywiad z kandydatem mający na celu weryfikacje oczekiwań co doprzyszłej pracy. Wynikiem tego etapu jest lista kandydatów rekomendowanych do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego;
 • druga rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana jest osobiście i ma na celu szczegółowa weryfikacje doświadczenia zawodowego, cech osobowych i interpersonalnych kandydata. Na tym etapie kandydaci otrzymują również szczegółowe informacje w zakresie zakresu obowiązków i oczekiwań stawianych kandydatom na konkretnym stanowisku;
 • przedstawienie bazy rekomendowanych kandydatów pracodawcy – w tym etapie nasz klient otrzymuje raport z rekrutacji każdego pracownika wraz z najważniejszymi informacjami w zakresie wcześniejszego doświadczenia;
 • trzecia rozmowa rekrutacyjna – na tym etapie organizowane są spotkania rekrutacyjne z udziałem naszych klientów. Trzeci etap może składać się z jednego lub dwóch spotkań z kandydatami;
 • wybór kandydata - to etap w którym nasi klienci podejmują decyzję o zatrudnieniu konkretnego rekomendowanego kandydata;
 • zatrudnienie – na tym etapie dostarczana jest klientowi pełna, zebrana w czasie procesu rekrutacyjnego, dokumentacja kandydata.

Korzyści ze współpracy w zakresie rekrutacji zewnętrznej:

 • ​możliwość szybkiej rekrutacji z wykorzystaniem baz kandydatów JB Concept,
 • optymalizacja kosztów związanych z HR,
 • możliwość skupienia się na własnym biznesie poprzez wydelegowanie zadań związanych z rekrutacją do JB Concept,
 • 6 miesięczna gwarancja jakości.