Proces Rekrutacji

 1. W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji należy zarejestrować się w naszej bazie oraz obowiązkowo przesłać CV. List motywacyjny nie jest wymagany, jednak stanowi dla nas źródło dodatkowych informacji o potencjalnym kandydacie, istotne z punktu widzenia prawidłowego dopasowania oferty pracy. Wypełniając formularz zgłoszeniowy warto określić, jakimi ofertami pracy jest kandydat zainteresowany. Każda z ofert pracy zawiera między innymi informacje w zakresie:
  • wymagań stawianych przez naszych klientów dla kandydatów na dane stanowisko,
  • niezbędnego doświadczenia,
  • miejsca pracy,
  • warunków jakie oferuje agencja w zakresie wynagrodzenia, zakwaterowania i dojazdu,
  • minimalnego okresu pracy.
 2. Nasi pracownicy po zapoznaniu się z przesłanym zgłoszeniem dokonują wstępnej selekcji kandydatów.
 3. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą wstępną selekcję zapraszani są na rozmowę rekrutacyjną. Pierwsza rozmowa jest zazwyczaj rozmową telefoniczną. Na tej rozmowie kandydat otrzymuje szczegółowe informacje na temat przyszłej pracy i oczekiwań. Dodatkowo weryfikowane jest doświadczenie kandydata w zakresie stanowiska na które aplikuje. Ważnym aspektem podczas pierwszej rozmowy jest określenie przez kandydata jego oczekiwań w zakresie przyszłej pracy i warunków.
 4. Po pozytywnym wyniku pierwszej rozmowy, kandydat zapraszany jest na drugą osobista lub za pośrednictwem telekonferencji rozmowę kwalifikacyjna. Na tej rozmowie kandydat otrzymuje informacje w zakresie:
  • firmy w której będzie pracował;
  • obowiązującego prawa i przepisów;
  • zakwaterowania i transportu;
  • osób do kontaktu;
  • informacje na temat wsparcia organizacyjnego.