Wartości, które nam przyświecają:

 • wzajemna współpraca – naszą siłą jest wiedza jaką czerpiemy z doświadczenia naszych pracowników i którą zdobywamy współpracując każdego dnia z naszymi partnerami biznesowymi;
 • szacunek – uważamy, że każda praca wykonywana z pasją i zaangażowaniem zasługuje na szacunek;
 • zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego;
 • uczciwość – poprzez posiadane niezbędnych kwalifikacji i zezwoleń prowadzimy działalność zgodnie
  z obowiązującym prawem;
 • lojalność - jest jedną z najwyższych wartości jakimi się kierujemy gdyż ona buduje zaufanie naszych klientów
  i pracowników;
 • poufność - dane poufne kandydatów są chronione zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych.