Leasing Pracowniczy

Leasing pracowniczy jest alternatywą dla tradycyjnej formy zatrudnienia pracowników. Jego specyfiką jest to, że pracownicy zostają zatrudnieni w JB Concept na określony czas zgodnie z wcześniej określonymi warunkami. Oznacza to, że JB Concept przejmuje pełne obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników. Realizacja usługi leasingu pracowniczego oparta jest na pracownikach z Ukrainy.​

System rekrutacji jest podobny do standardów przyjętych przy prowadzeniu rekrutacji dla naszych klientów link do zakładki rekrutacja. Odróżnia się jednak tym, że w całości prowadzony jest przez naszego pracownika na terenie Ukrainy. Przy pozyskiwaniu pracowników za naszej wschodniej granicy ważnym elementem jest prowadzenie rekrutacji przez specjalistę znającego lokalne realia rynku, co w późniejszym etapie jest gwarancją pozyskania wysokiej jakości pracowników.​

Istotnym elementem realizacji usługi leasingu pracowniczego jest etap badania potrzeb. Na tym etapie wraz z naszym klientem określamy:​

 • ​profil zawodowy idealnych pracowników;
 • rodzaj stanowisk;
 • wymagane kwalifikacje i doświadczenie;
 • oczekiwane predyspozycje pracowników;
 • wymagane dokumenty i uprawnienia jakie powinien posiadać pracownik;
 • ilość pracowników oraz czas zapotrzebowania na ich pracę;
 • sprawy organizacyjne istotne w momencie oddelegowania pracowników, a są nimi między innymi: godziny i specyfika pracy, zasady panujące u pracodawcy, wymagania w zakresie odzieży ochronnej itp.

Po określeniu oczekiwań klienta i zakończonym procesie rekrutacji:

 • ​przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające podjąć kandydatom legalną pracę w Polsce;
 • organizujemy badania lekarskie;
 • zatrudniamy pracowników;
 • przeprowadzamy wstępne szkolenia BHP;
 • kierujemy pracowników do pracy w firmie naszego klienta;
 • prowadzimy stały monitoring poziomu zadowolenia naszych klientów z jakości pracy;
 • kontrolujemy absencję;
 • w razie konieczności uzupełniamy kadry;
 • prowadzimy miesięczne rozliczenia godzin pracy będące podstawą rozliczeń pomiędzy JB Concept a naszymi klientami.

Korzyści ze współpracy w zakresie rekrutacji zewnętrznej:

 • ​elastyczność zatrudnienia – korzystając z naszych usług klienci mają możliwość swobodnego kreowania poziomu zatrudnienia w zależności od zapotrzebowań. Ma to duże znaczenie w przypadku produkcji sezonowej;
 • obniżenie kosztów zatrudnienia – w większości przypadków zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z niższymi kosztami, zwłaszcza wśród deficytowych pracowników z uprawnieniami specjalistycznymi takimi jak kierowcy, operatorzy wózków widłowych;
 • większa wydajność pracy – warunki pracy w Polsce z punktu widzenia ukraińskiego pracownika powodują, że jego motywacja do pracy jest wysoka. To w efekcie przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla naszych klientów;
 • całkowite przejecie odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem uzyskanie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia legalnej pracy pracownika z Ukrainy w Polsce;
 • optymalizacja kosztów związanych z HR – cały zakres obowiązków związanych z pozyskaniem i udostępnieniem pracowników do pracy przejmuje JB Concept;
 • możliwość skupienia się na własnym biznesie poprzez wydelegowanie zadań związanych z pozyskiwaniem pracowników do JB Concept.