Formalności związane z zatrudnieniem

​JB Concept prowadzi rekrutację dla partnerskich agencji zatrudnienia w Holandii. Pracownicy,którzy przejdą pozytywnie selekcję i zostaną skierowani do pracy w holenderskiej agencji pracy, podpisują z nią umowę o pracę. Agencja następnie wspiera swoich pracowników w:

  • rejestracji numeru identyfikacyjnego SOFI;​
  • zgłoszeniu do funduszu zdrowia;
  • założeniu konta bankowego.

Poza tym, agencje zapewniają zakwaterowanie i w większości przypadków dojazd do pracy.Zakwaterowanie jest najczęściej w hotelach pracowniczych, apartamentach, domkach lub mieszkaniach.

Przez cały okres pracy w Holandii pracownicy mają kontakt z polskojęzycznym opiekunem, który odpowiedzialny jest między innymi za wsparcie organizacyjne w początkowym okresie zamieszkania w Holandii oraz odpowiada za kontakt pomiędzy pracownikiem i biurem agencji.​