Otwórz nowe drzwi w swojej karierze.

W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji należy:

  • ​dokonać rejestracji za pomocą poniższego formularza;
  • obowiązkowo przesłać swoje CV wraz ze zdjęciem;
  • mile widziane dołączenie listu motywacyjnego;
  • określić w polu "Uwagi" poniższego formularza, na jaką konkretnie ofertę pracy składana jest aplikacja.
Dane Personalne
Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Data urodzenia (wymagane)
Miejsce urodzenia (wymagane)
Adres email (wymagane)
Powtórz adres email (wymagane)
Telefon komórkowy (wymagane)
Telefon stacjonarny
Płeć
Stan cywilny
Numer BSN
CV - PDF (wymagane) - max. rozmiar 1 MB
List Motywacyjny - PDF - max. rozmiar 1 MB
Dane Adresowe
Województwo (wymagane)
Miasto (wymagane)
Kod pocztowy (wymagane)
Ulica (wymagane)
Numer domu (wymagane)
Numer mieszkania (wymagane)
Wykształcenie i Doświadczenie Zawodowe
Wykształcenie
Ilość lat pracy (ogółem)
Prawo jazdy (kategoria)
Posiadane uprawnienia
Czy jesteś osobą niekaraną?
Max. oczekiwany czas pracy w Holandii
Język angielski (poziom)
Język niderlandzki (poziom)
Uwagi

Please leave this field empty.

* Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu i dołączonym CV oraz liście motywacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę JB-Concept z siedzibą w Siechnicach, ul. Stanislawa Staszica 4a/1 dla celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom, ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie danych.Oświadczam, że podanie danych osobowych oraz zgodna na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto posiadam informacje o:- pełnej nazwie oraz adresie siedziby firmy JB concept, celu zbierania danych,- przewidywanych odbiorcach danych,- przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych pragniemy poinformować, że administrator danych osobowych ma prawo usunąć Pani/a dane bez Pani/a uprzedniej zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych przez Panią/a danych lub całkowite usunięcie Pani/a danych ze zbioru.